Skip to main content

Personvernerklæring for https://hardemottak.com (Heretter kalt “nettstedet”)

Din personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger når du besøker nettstedet

Ved å bruke Nettstedet, samtykker du til innsamlingen og bruken av informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen.

Informasjon vi samler inn

  • Personlig informasjon: Vi kan samle inn personlig identifiserbar informasjon, som navn, e-postadresse, telefonnummer eller annen informasjon du frivillig oppgir når du kontakter oss via skjemaer på Nettstedet.

  • Automatisk innsamlet informasjon: Vi kan også automatisk samle inn visse opplysninger om enheten din, inkludert IP-adresse, nettlesertype, tidspunkt for tilgang, besøkte sider og annen lignende informasjon.

Hvordan vi bruker informasjonen

Vi bruker den innsamlede informasjonen til følgende formål:

  • For å svare på henvendelser og spørsmål fra deg.

  • For å forbedre Nettstedet og tilpasse det til dine behov.

  • For å sende deg relevant informasjon og markedsføringsmateriale, hvis du har samtykket til det.

Informasjonsdeling og -offentliggjøring

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å beskytte våre rettigheter.

Informasjonssikkerhet

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på Nettstedet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss på denne siden.

Sist oppdatert: 27.02.2024

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 27.02.2024 og gjelder for alle besøkende på Nettstedet.